§ 1 Zamówienia

1. Sklep TVSat EMI w miarę możliwości będzie informował Klienta
drogą elektroniczną o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
  realizację: (status: W trakcie realizacji, Oczekiwanie na płatność),
oczekiwanie / odrzucenie: (status: Chwilowy brak towaru, Błąd płatności, Anulowane),
• wysyłka: (status: Twoje zamówienie zostało wysłane, Odbiór osobisty, karta została doładowana)
Klient ma możliwość w dowolnym momencie sprawdzenia statusu Zamówienia
w Panelu Użytkownika dostępnego po zalogowaniu przy pomocy indywidualnego
loginu i hasła nadanego podczas rejestracji ( tylko dla zarejestrowanych klientów )

2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji jest uzależnione od potwierdzenia
przez Firmę EMI prawidłowości wypełnienia danych w formularzach oraz od wybranych
warunków dostawy i płatności wybranych podczas składania zamówienia,
a także od dostępności zamówionego towaru.

!! UWAGA !!

Prosimy o składanie zamówień wyłącznie w walucie PLN ( polski złoty )
Państwa bank samodzielnie przewalutuje pieniądze po kursie bankowym


Ceny w innych walutach niż PLN (polski złoty) prosimy traktować orientacyjnie

3. Dostawy w naszym sklepie realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich:
np: InPost, UPS, DPD, DHL, GLS

Polecamy korzystanie z przesyłek kurierskich.

Firmy kurierskie z którymi współpracujemy działają niezawodnie
i dostarczają zamówiony towar przeważnie już na drugi dzień.


W razie konieczności kontaktujemy się telefonicznie i potwierdzamy zamówienie.

4. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w sklepie i jest uzależniony
od wartości zamówionych towarów.
Czas dostawy wynosi od 1-3 dni roboczych
(przesyłki na terenie Polski)

Koszty wysyłki są obliczane przez system (  w koszyku )
i są różne zależnie od wyboru dostawcy

Odbiór osobisty

Towar opłacony przelewem bądź przy wykorzystaniu płatności elektronicznych, PayPal może zostać odebrany osobiście w biurze:

FHU EMI -Marek Twardowski
Biuro Handlowe ( odbiór towaru )
32-080 Zabierzów, ul. Cmentarna 7

!! UWAGA !!
Odbiór osobisty tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu

Czas dostawy dla przesyłek zagranicznych wynosi ok 3-6 dni roboczych

Koszt dostawy przesyłek zagranicznych jest zależny od kraju dostawy i wynosi od 65,- zł

Wysyłki zagraniczne realizujemy głównie przez firmę UPS

Wysyłamy zamówienie do krajów na całym świecie.
Koszt przesyłki uzależniony jest od kraju dostawy.

We are shipping orders to all over the world.
The shipping cost depends on destination country.
Time delivery to orders to all over the world: 3-6 days

Dostawy poza granice polski realizowane są za pośrednictwem
firmy kurierskiej UPS lub DHL, GLS

6. Firma EMI wysyła przesyłki na adres wskazany w zamówieniu,
wobec czego zaleca się sprawdzenie prawidłowości adresu,
gdyż błędnie podany adres może skutkować opóźnieniami
w realizacji zamówienia oraz wiązać się z dodatkowymi kosztami

7. Wysyłając towar Firma EMI zapewnia sposób opakowania
i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność.

8. Z uwagi na przepisy ustawy prawo przewozowego
i wynikające z niej uprawnienia reklamacyjne za uszkodzenie lub zniszczenie
przesyłki w transporcie, zaleca się sprawdzenie w obecności kuriera nienaruszalności
taśm zabezpieczających opakowanie oraz w miarę możliwości zawartości przesyłki,
w szczególności czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki i/lub towaru zaleca się sporządzenie
protokołu na tą okoliczność w obecności kuriera
lub w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
Reklamacje uszkodzeń lub braków powstałych podczas przesyłki przysługują odbiorcy.

§ 2. Zwroty.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.


2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Kupujący może poinformować sprzedawcę o odstąpieniu od umowy mailem,
wypełniając przygotowany na naszej stronie formularz:

Pobierz ---> Formularz zwrotu towaru

lub składając oświadczenie na piśmie i wysyłając na adres:

FHU EMI -Marek Twardowski
Biuro Handlowe
32-080 Zabierzów, ul. Cmentarna 7


4. Kupujący ma prawo do 12 miesięcy na zwrot towaru w sytuacji gdy sprzedawca nie poinformuje o możliwości zwrotu.
Jeżeli kupujący zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy,
termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia kupującemu informacji o tym prawie.

5. W przypadku zwrotu towaru sprzedawca zwraca kupującemu koszty przesyłki towaru do niego,
jednak jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę,
nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

§ 3. Reklamacje.

1. Kupujący ma 2 lata na reklamację towaru.

1a. Kupujący może skorzystać z reklamacji na dwa sposoby:

* rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru któy został
sprzedany przez Firmę EMI
* gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia
wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

2. W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący ma prawo zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny,
czy odstąpienie od umowy.

3. Jeśli kupujący złoży reklamację w ciągu 12 miesięcy,
automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania.

§ 4. Gwarancja.

Gwarancja podlega pod Ustawę Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Gwarant - FHU EMI Marek Twardowski

1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta
i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

2. Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze
lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

3. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została
kupującemu wydana.

4. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały.
– w powszechnie zrozumiałej formie tekstowej, graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej,
oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim.

5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

6. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego,
a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia
dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji,
oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

7. Zgłoszenie może być złożone w dowolnej formie, np: poprzez przesłanie reklamacji na skrzynkę email:
info@sklep-tvsat.com lub drogą listowną na adres Biura Handlowego w Zabierzowie

§ 5. Rękojmia.

Sprzęt sprzedany klientom konsumentom po 25 grudnia 2014 r.
w miejsce dotychczasowej „niezgodności towaru z umową sprzedaży”, będzie podlegał rękojmi

1. Odpowiedzialność za wady fizyczne istnieje jeśli wada fizyczna została ujawniona w ciągu dwóch lat od daty wydania sprzętu

2. Okres rękojmi dla klientów niebędących konsumentami (np. biznes, instytucjonalni) wynosi dwa lata licząc od daty wydania (termin analogiczny jak w przypadku konsumentów)
jeśli konsumentowi naprawiano lub wymieniano sprzęt w ramach rękojmi, to przy kolejnej wadzie istotnej konsument może odstąpić od umowy
(w takim przypadku Sprzedawca nie może zaoferować naprawy lub wymiany).

3. Zgłoszenie może być złożone w dowolnej formie, np: poprzez przesłanie reklamacji na skrzynkę email:
info@sklep-tvsat.com lub drogą listowną na adres Biura Handlowego w Zabierzowie

Przez dokonaniem wysyłki towaru do naszego sklepu
prosimy klienta aby wcześniej się z nami skontaktował
w celu otrzymania numeru RMA reklamacji lub zwrotu

Produkt dodany do ulubionych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.